Karta pobytu

Karta pobytu Drawno

W ostatnim czasie karta pobytu czasowego czy tak zwane pozwolenie na pobyt czasowy stanowi jakimś z niezwykle znanych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla gości z zagranicy, składanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego stanowi niezmiernie wiele, jednakże najczęstszym uczestnikiem jest rozpoczęcie pracy, co jest większość składanych […]

Czytaj więcej